O Delegado de Asicotur en Portugal participando neste panel de expertos.
Víctor Leal e Presidente das Termas de Portugal.